کد تقلب و رمز بازی جنگ های صلیبی ۱ و ۲ را یاد گرفته و در بازی مورد استفاده قرار داده و از انواع رمز و کد تقلب ها لذت ببرید و بازی را با شیرینی مورد نظر خود اجرا کنید. انواع کد تقلب و رمزها عبارتند از: از بین بردن قلعه های دشمن، تغییر دادن زمان، مجانی شدن همه چیز، از بین بردن دشمنان انتخاب شده، سریعتر شدن زمان و سایر رمزها. خب دوستان عزیزم برای اینکه بتونید کد تقلب و رمز بازی جنگ های صلیبی ۱ و ۲ را در بازی زده و از آنها استفاده کنید، لازم است تا در Main Menu بازی بصورت همزمان دکمه های Alt + Shift + A را نگه دارید تا رمز گیر بازی  Stronghold Cheats باز شده و شما توانایی زدن آنها را داشته باشید.

کد تقلب و رمز بازی جنگ های صلیبی 1و 2