کد کنسلی اسنپ Scl 1029 ویژه اسنپ رانندگان می باشد که رانندگان عزیز می توانند اون رو برای سفر هایی که کنسل میشه استفاده کنند و برای کنسل شدن سرویس خود مبلغی از طرف اسنپ دریافت کنند. وقتی رفتید دم در مسافر و دیدید که مسافر بیرون نیومد، برای Snapp Cancel Code اقدام کنید تا برای شما پولی داده شده و بتونید اون رو لاقل برای اصطحلاکی که الکی استفاده کرده اید در نظر بگیرید. آی مسافرایی که الکی سرویس میزنید و راننده های بیچاره رو علاف می کنید، آی آی، واقعا که بیزارم از این مدل مسافرها، کرایه اسنپ واقعا کمه بس نیس از طرفی هم اینطور سرویس کنسل کنی، راننده بیچاره کلی ضرر میده. خب داداش راننده های گلم برای آموزش استفاده از این کد به این پست ما سرکی بزنید، نمیگم خودتون رو علاف ما کنید ولی یک چشمک کوتاهی بندازید.

کد کنسلی اسنپ رانندگان Scl 1029