استفاده از اپلیکیشن ابلاغ قوه قضاییه در فناوری امروز با این هدف ایجاد شده است که دیگر شما کاربران عزیز برای انجام کارهای اداری خود، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و با استفاده از اپلیکیشن ابلاغ قوه قضاییه به دریافت و یا مشاهده احضاریه ها بپردازید. خب دوستان گلم حتی با استفاده از این برنامه می توانید بدون حضور در دادگاه به شکایات خود رسیدگی کرده و کارهای خود را آسان کنید و از دست ترافیک و دردسرهای شلوغی و آزار و اذیت ها راحت شوید.

استفاده از اپلیکیشن ابلاغ قوه قضاییه