لاتاری ۲۰۲۰ آمریکا

ثبت نام لاتاری ۲۰۲۰ آمریکا با اسم لاتین GreenCard Lottery 2020 رو با آموزش نحوه ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا ۲۰۲۰ و تاریخ شروع و پایان آن به همراه اطلاعات تکمیلی آن در زیر به طور کامل آماده کرده ایم. ثبت نام لاتاری ۲۰۲۰ آمریکا و ماهیت آن بدین سان بوده که بر اسال بند ۲۰۳ (c) قانون ملیت و مهاجرت آمریکا (INA) برنامه اعطای ویزا از طریق شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا موسوم بهلاتاری گرین کارت امسال نیز انجام میشود. مطابق معمول، امسال نیز به ۵۰٫۰۰۰ نفر برنده لاتاری ویزای اقامت دائم آمریکا تعلق میگیرد. افرادی که در این قرعه کشی برنده میشوند، بایستی واجد شرایط دریافت ویزای دایورسیتی باشند. وزارت امور خارجه آمریکا برندگان را به صورت تصادفی یا رندوم و توسط برنامه های کامپیوتری انتخاب میکند. این قرعه کشی برای کشورهایی که هر سال به عنوان کشورهای مجاز معرفی میشوند برگزار میشود. هر کشوری ۷% مجموع ویزاهای صادره را دریافت میکند که معادل ۳,۵۰۰ ویزا است.

لاتری 2020 آمریکا ثبت نام و شرایط