صدای الکساندر گراهام بل دانشمندی است که با ابداع دستگاه تلفن، گوش فرا دادن به صحبت‌ های افراد رو از فرسنگ‌ ها فاصله ممکن ساخت. علاوه بر تلفن، او ابداعات دیگری در زمینه‌ ی ضبط صدا و مکالمه دارد که در نوع خود بی‌نظیر و شایان توجه است. علی‌ رغم هدیه کردن ابزارهای ضبط و انتقال صوت، تاکنون صدایی از او نشنیده بودیم که خوشبختانه با تلاش محققان موسسه‌ ی اسمیتسونیان در موزه‌ ی ملی تاریخ امریکا و همکاری با کتابخانه‌ی کنگره و کتابخانه‌ ی ملی لارنس برکلی متخصصان توانسته‌ اند صدای الکساندر گراهام بل رو شناسایی و تشخیص دهند.

صدای الکساندر گراهام بل